JewelRina

JewelRina

אל עיצוב התכשיטים הגעתי לגמרי במקרה. עבדתי במשטרה, במחלקה לזיהוי פלילי, כראש תחום פרופיל סמים. בעקבות החשיפה לחומרים כימיים שונים במעבדה, נוצרה אצלי פגיעה נוירולוגית שהתבטאה, בין היתר, בירידה בתחושה בקצות האצבעות. כאופטימית ללא תקנה ומאמינה שאפשר לשפר כל מצב, חיפשתי דרך לשקם את התחושה באצבעות ידי, שנפגעה. הבנתי שעיסוק במגע ובמוטוריקה עדינה יעזרו. התכשיטים הראשונים שיצרתי היו תכשיטים שכוללים שזירת חרוזים. עם הזמן גיליתי את הסריגה המיוחדת והתחברתי מאד וכך התחלתי לסרוג תכשיטים. חברות שראו את התכשיטים שלי התלהבו והתחילו להזמין, ואז גם חברות של חברות והעסק התפתח. בתכשיטים שאני מעצבת ויוצרת, אני משלבת רק חומרים מאיכות גבוהה. חלקי המתכת מצופים זהב 24 קארט או כסף. החוטים המשמשים אותי לסריגה הם חוטי משי סינטטי. בכל התכשיטים מושקעת עבודה רבה והם מיוצרים במיוחד בשבילך, בהמון אהבה, בסטודיו שבביתי. אשמח לשמח אותך עם תכשיט מעשה ידי.

JewelRina

רינה לוצקי לוי בעלים

JewelRina

אל עיצוב התכשיטים הגעתי לגמרי במקרה. עבדתי במשטרה, במחלקה לזיהוי פלילי, כראש תחום פרופיל סמים. בעקבות החשיפה לחומרים כימיים שונים במעבדה, נוצרה אצלי פגיעה נוירולוגית שהתבטאה, בין היתר, בירידה בתחושה בקצות האצבעות. כאופטימית ללא תקנה ומאמינה שאפשר לשפר כל מצב, חיפשתי דרך לשקם את התחושה באצבעות ידי, שנפגעה. הבנתי שעיסוק במגע ובמוטוריקה עדינה יעזרו. התכשיטים הראשונים שיצרתי היו תכשיטים שכוללים שזירת חרוזים. עם הזמן גיליתי את הסריגה המיוחדת והתחברתי מאד וכך התחלתי לסרוג תכשיטים. חברות שראו את התכשיטים שלי התלהבו והתחילו להזמין, ואז גם חברות של חברות והעסק התפתח. בתכשיטים שאני מעצבת ויוצרת, אני משלבת רק חומרים מאיכות גבוהה. חלקי המתכת מצופים זהב 24 קארט או כסף. החוטים המשמשים אותי לסריגה הם חוטי משי סינטטי. בכל התכשיטים מושקעת עבודה רבה והם מיוצרים במיוחד בשבילך, בהמון אהבה, בסטודיו שבביתי. אשמח לשמח אותך עם תכשיט מעשה ידי.

JewelRina

רינה לוצקי לוי בעלים