Malinka Fashion Jewelry & Accessories

Malinka Fashion Jewelry & Accessories

במשך 18 שנים הייתי שכירה במשרה מלאה בתחום הלוגיסטיקה, אבל הנפש שלי חיפשה דרור. רציתי ליצור, רציתי לשמח את עצמי ואת אחרים. נזכרתי בחלום ישן לימודי צורפות. וכך, בגיל 45, התחלתי לנבור, ללמוד, לחפש, לייבא, לקנות וליצור המון. אז אני כאן בשבילך, ליצור ובעיקר לשמח אותך בעזרת האהבה הגדולה שלי.

Malinka Fashion Jewelry & Accessories

מלי מייזל

Malinka Fashion Jewelry & Accessories

במשך 18 שנים הייתי שכירה במשרה מלאה בתחום הלוגיסטיקה, אבל הנפש שלי חיפשה דרור. רציתי ליצור, רציתי לשמח את עצמי ואת אחרים. נזכרתי בחלום ישן לימודי צורפות. וכך, בגיל 45, התחלתי לנבור, ללמוד, לחפש, לייבא, לקנות וליצור המון. אז אני כאן בשבילך, ליצור ובעיקר לשמח אותך בעזרת האהבה הגדולה שלי.

Malinka Fashion Jewelry & Accessories

מלי מייזל